Warunki umowy

Postanowienie wstępne :

1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu internetowego pod adresem : www.puzzle-mania.pl

Strony transakcji:

Intranet s.r.o.
Čapajevova 8
04011 Kosice,
Slovakia 12

1. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów, oferując je w sklepie internetowym.

2. Zamówienie realizowane są przez sprzedawcę tylko na terenie Polski.

3. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są nowe, objęte gwarancją producenta i posiadają wymagane atesty oraz zezwolenia pozwalające na ich sprzedaż na terenie Polski.

4. Informacje dotyczące towarów oferowanych przez sklep puzzle-mania.pl pochodzą z aktualnych katalogów producentów i zawierają pełne informacje dotyczące przedstawianych towarów.

5. Przedstawione na stronie internetowej sklepu towary nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art. 71, a są jedynie propozycją do składania zamówień.

6. Transakcji w sklepie puzzle-mania..pl można dokonywać całodobowo.

7. Szczegółowe warunki sprzedaży określa powyższy regulamin oraz obowiązujące w Polsce przepisy prawa, jak również indywidualne ustalenia pomiędzy Klientem a sprzedawcą.

8. Promocje :
- Sprzedawca informuje, że ilość towarów w promocji może być ograniczona.
- Rabatów na towary w promocjach nie sumuje się.

KUPUJĄCY :

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i inne jednostki posiadające zdolność do czynności prawnych.

Ceny:

Ceny umieszczone na stronie internetowej sklepu dotyczą oferowanych towarów i podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT – ( cenny brutto ). Cena ta nie uwzględnia kosztów dostawy towarów do miejsca przeznaczenia na terenie Polski

Zamawianie towarów – składanie zamówień elektronicznie:

1. Zamówienie towarów oferowanych przez sklep www.puzzle-mania.pl może nastąpić poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu.

2. Zamówienia mogą składać zarówno osoby posiadające indywidualne konto na stronie sklepu jak i nowe osoby nie posiadające takiego konta.

3. Założenie w/w konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego . Osoby posiadające konto na stronie sklepu www.puzzle-mania.pl zamawiają towary poprzez zalogowanie się w serwisie ( bez konieczności wypełniania formularza rejestracyjnego ).

4. Nowi klienci sklepu dokonują zakupu poprzez dodanie określonych indywidualnie towarów rodzaju i ilości z oferty sklepu www.puzzle-mania.pl do koszyka oraz wypełnienie formularza zakupu. Podstawowe dane, które musi zawierać formularz to :
- imię i nazwisko kupującego
- dokładny adres wraz z kodem pocztowym
- numer telefonu
- adres e-mail
Podanie przez Klienta powyższych danych jest niezbędne w celu realizacji zamówienia.

5. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta w dniu przyjęcia zamówienia do realizacji

6. W przypadku wątpliwości co do rzeczywistego zamówienia Klienta, sprzedawca zweryfikuje dodatkowo tę wątpliwość np. kontaktując się telefonicznie z Klientem

7. Zamówienia na towary złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu lub złożone niezgodnie z Regulaminem nie będą realizowane bez dodatkowego potwierdzenia zamówienia w formie mailowej. W takim wypadku sklep powiadomi o tym fakcie Klienta.

8. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem zamówienia przez Klienta, nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Płatności za zakup:

Klient ma do wyboru różne formy płatności :

1. Płatność gotówką za pobraniem w dniu odbioru produktu za pośrednictwem dostawcy.

2. Płatność przelewem bankowym na konto – nr rachunku podany na stronie sklepu.

3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru).

4. W przypadku wyboru zapłaty za zamówienie w formie przelewu bankowego wysłanie towaru nastąpi po wpłynięciu należności na konto sklepu www.puzzle-mania.pl.

5. Do wszystkich towarów wystawiamy dokumenty zakupowe - paragony lub na życzenie faktury vat, które dołączamy do paczki.

Realizacja zamówień:

1. Zamówienia realizowane są w ciągu 24 h.

2. Termin dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy, w przypadku płatności na rachunek bankowy albo od momentu złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

3. O wysłaniu przesyłki Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

Dostawa towaru:

1. Sprzedawca będzie dostarczał zamówione towary w następujący sposób :
- jako przesyłka kurierska - DPD
- jako przesyłka pocztowa - list lub paczka – Poczta Polska

2. Każda przesyłka wysyłana do Klienta jest odpowiednio zapakowana i zabezpieczona.

3. Koszt dostawy towaru podany jest na stronie internetowej i obliczony indywidualnie dla każdego Klienta. Uzależnione to jest od wagi, gabarytów oraz wybranej przez Klienta formy płatności.

4. Szczegóły dotyczące dostarczenia przesyłki przez firmy kurierski określają regulaminy tych firm, dostępne na ich stronach.

5. Jeżeli dostarczona przesyłka nosi ślady jej naruszenia widoczne z zewnątrz, Klient ma prawo odmówić jej przyjęcia i zgłosić doręczycielowi żądanie sporządzenia protokołu w celu ustalenia jaki jest stan takiej przesyłki lub swoje zastrzeżenie co do stanu tej przesyłki zgłosić w innej formie.

Odstąpienie Klienta od umowy:

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2000r. Ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny dziennik ustaw z roku 2000 nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami. Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie czternastu dni od dnia otrzymania towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny drogą e-mail lub w inny wygodny dla Klienta sposób.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta na zasadzie wskazanym w ustępie pierwszym zarówno sprzedawca jak i Klient będący konsumentem powinni zwrócić wszystko co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi Klient.

Reklamacje:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego dziennik Ustaw z 2002 r nr 141 poz 1176 z późniejszymi zmianami wobec Klientów będącymi konsumentami. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, a w przypadku Klientów nie będącymi Konsumentami sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. W celu zareklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową produktu wystarczy powiadomić o tym fakcie sprzedawcę.

3. Klient zostaje na bieżąco informowany o przebiegu reklamacji i sposobie jej rozpatrzenia w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

Warunki gwarancji:

1. Każdy zakupiony produkt w sklepie jest objęty gwarancją.

2. Dokumenty zakupu stanowią jednocześnie podstawę gwarancji.

3. Kwestie reklamacyjne rozwiązywane są przez autoryzowane serwisy producenckie lub importerskie.

Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca.

2. Umowy sprzedaży przechowywane są w systemie informatycznym sklepu i chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych.

3. Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 zapisanej w Dz. U. z 2002 r.( Nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami ). W celu realizacji umowy dane te mogą zostać przekazane podmiotom za pośrednictwem, których sprzedawca realizuje zamówienie.

Postanowienia końcowe

Firma Intranet s.r.o. życzy swoim Klientom dużo radości i satysfakcji z zakupów w naszym sklepie.